NAN% wsparcia

Piotr W. (Mecenas Eugeniusza)

Opis ucznia: