NAN% wsparcia

Łukasz S. (Mecenas Aleksieja)

Opis ucznia: