100% wsparcia

Jaryna

Nowy Rozdół, Ukraina

Opis ucznia:

Przyjechałam do Polski, ponieważ mam polskie pochodzenie. Mój pradziadek był Polakiem i ja też czuję się Polką, mam w sobie ducha polskości. Chcę dowiedzieć się jak najwięcej o moich przodkach, o polskiej kulturze i historii, języku. Chcę dotrzymywać polskich tradycji i chodzić do polskiego kościoła. W przyszłości chcę założyć w Polsce swoją rodzinę, aby również moje dzieci wychowywały się w polskiej tradycji i obyczajach.

Edukację Jaryny wspiera Pan Mikołaj zapewniając pełne wsparcie.

ZOSTAŃ MECENASEM JARYNY
Możesz to zrobić poprzez poniższy formularz wpłat lub wpłacając bezpośrednio na konto:
NR KONTA: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
Tytuł przelewu: Mecenat – Jaryna, Ukraina