100% wsparcia

Eugeniusz

Kazachstan

Opis ucznia:

Rodzina Eugeniusza mieszkała przed II wojną światową w Polsce, tuż przy granicy ze Związkiem Sowieckim. Niestety, po zakończeniu wojny tereny te zostały wchłonięte przez ZSRR, zaś rodzinę Eugeniusza spotkały represje, w tym zsyłka do Kazachstanu. Tam urodził się Tata Eugeniusza oraz on sam.

Pomimo upływu lat, pamięć o Polsce pozostała żywa w rodzinie Eugeniusza, a marzenie o powrocie do Ojczyzny przejął również on.

Spełnieniem tego marzenia jest możliwość nauki w Polsce, dlatego Eugeniusz z całego serca przykłada się do nauki.

Dzięki Panu Krzysztofowi i Fundacji im. Adama Mickiewicza w Kanadzie, Eugeniusz objęty jest pełnym Mecenatem.